บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Kondo Seisakusho Co.,Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539

English 日本語

สร้างฝันไปกับคุณ

บริษัทคอนเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง • ลดต้นทุนการผลิต

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ก่อตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
เงินทุน 60,000,000 บาท
ผลิตภัณฑ์หลัก ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
เครื่องจักรอุปกรณ์หลัก เครื่อง Parts Former (เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานได้หลายขั้นตอนและจำนวนหลายชิ้นในเครื่องเดียว) · เครื่อง Cold forging press (เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานได้1ขั้นตอน) · เครื่องกลึง NC · ไลน์ชุบ และอื่นๆ
สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : 700/395 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่6 ตำบล ดอนหัวฬ่อ, อำเภอ เมือง, จังหวัด ชลบุรี 20000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (038) 465-204-5 เบอร์ภายใน 100
โทรสาร (038) 465-206
วันที่ก่อตั้ง : กันยายน พ.ศ. 2549
ขนาดพื้นที่ : 16,800m2
ขนาดพื้นที่ของอาคาร : 4,254m2
โรงงาน 1
ที่อยู่ : 700/118 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่1 ถนน บางนา-ตราด, ตำบล บ้านเก่า, อำเภอ พานทอง, จังหวัด ชลบุรี 20160 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (038) 213-227, 213-229
โทรสาร (038) 213-228
วันที่ก่อตั้ง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
ขนาดพื้นที่ : 7,448m2
ขนาดพื้นที่ของอาคาร : 2,696m2

KONSEI (THAILAND) Company Profile

วันเดือนปี ประวัติโดยย่อ
พ.ศ.2539 กุมภาพันธ์ ก่อตั้งบริษัท
    เริ่มทำธุรกิจกับบริษัทโตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2540 พฤษภาคม ก่อสร้างอาคารหลังแรกที่โรงงาน1เสร็จสมบูรณ์
  กรกฎาคม เกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย
พ.ศ.2541 กรกฎาคม เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  ตุลาคม ก่อสร้างอาคารโรงชุบที่โรงงาน1เสร็จสมบูรณ์แล้วเริ่มสายการผลิตการชุบดีบุก-สังกะสี (ทิน-ซิงค์)
พ.ศ.2543 กรกฎาคม เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด
พ.ศ.2544 พฤษภาคม เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท สยามไอซิน จำกัด
พ.ศ.2545 ตุลาคม ก่อสร้างอาคารหลังที่2ที่โรงงาน1เสร็จสมบูรณ์
พ.ศ.2546 พฤษภาคม เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  พฤษภาคม ติดตั้งเครื่อง Cold Forging Machine
  พฤษภาคม เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2547 มีนาคม ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO/TS16949)
  พฤษภาคม เริ่มสายการผลิตการชุบสังกะสี(ซิงค์)ที่โรงงาน1
พ.ศ.2549 กุมภาพันธ์ เริ่มจำหน่าย Stocker
  กันยายน ก่อสร้างอาคารหลังแรกที่โรงงานสำนักงานใหญ่เสร็จสมบูรณ์
พ.ศ.2550 กุมภาพันธ์ ติดตั้งเครื่อง Cold Forging Machine
พ.ศ.2551 มกราคม เริ่มจำหน่าย Auto loaders
  สิงหาคม เริ่มจำหน่าย Carrier device
  ธันวาคม เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2552 กุมภาพันธ์ ขยายโรงงานสำนักงานใหญ่
พ.ศ.2553 ตุลาคม เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด
    ได้รับรางวัล "Q&D Outstanding Performance Supplier Award" จากบริษัท สยามไอซิน จำกัด
    ได้รับรางวัล "Best Supplier Award (QCDS)" จากบริษัทโตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
    ได้รับรางวัล "Best Delivery Award" จากบริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด
พ.ศ.2554 มีนาคม ติดตั้งเครื่อง Cold Forging Machine เพิ่มเติม
  มิถุนายน ก่อสร้างอาคารหลังที่2ที่โรงงานสำนักงานใหญ่เสร็จสมบูรณ์
  กันยายน ก่อสร้างอาคารโรงชุบที่โรงงานสำนักงานใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้วเริ่มสายการผลิตการชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    ได้รับรางวัล " QCD Award" จากบริษัท เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
พ.ศ.2555   เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
    ติดตั้งเครื่อง Cold Forging Machine เพิ่มเติม
    ได้รับรางวัล " TPS Best Practice Company" จากสถาบันยานยนต์

Googlemap

บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน1)
บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน1)