กระบวนการแปรรูปชิ้นงานแบบบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการอัดขึ้นรูป(Cold Forging)‚ การตัด‚ การชุบไปยังถึงขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงาน

English 日本語

การผลิตแบบบูรณาการ การผลิตแบบบูรณาการเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต

การผลิตแบบบูรณาการ แบบบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการอัดขึ้นรูป(Cold Forging)‚ การตัด‚ การชุบไปยังถึงขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงาน

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง • ลดต้นทุนการผลิต   การผลิตแบบบูรณาการของบริษัทคอนเซอิ   Cold forging parts production

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง • ลดต้นทุนการผลิต

บริษัท คอนเซอิ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากขั้นตอนการตัดแบบเดิมๆ มาเป็นขั้นตอนการอัดขึ้นรูป(Cold Forging) ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้ได้คุณภาพชิ้นงานดีที่สุดในโลกด้วยการผลิตแบบบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ80%ของเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ บริษัทเราผลิตขึ้นมาเอง ซึ่งมีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงและผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

 

การผลิตแบบบูรณาการของบริษัทคอนเซอิ

บริษัท คอนเซอิ ประสบความสำเร็จในการควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรและการกำจัดของเสียสิ้นเปลืองออกได้อย่างถี่ถ้วนโดยการควบคุมจัดการกระบวนการผลิตทั้งหลายทั้งการอัดขึ้นรูป(Cold Forging) การชุบ และการตรวจสอบชิ้นงานเอาไว้ทั้งหมด บริษัท คอนเซอิ ยังคงท้าทายกับเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องและจะขยายการผลิตแบบบูรณาการต่อๆไป

 

จากขั้นตอนการตัดไปยังขั้นตอนการอัดขึ้นรูป (Cold Forging)

จุดมุ่งหมายของบริษัทคอนเซอิไม่หยุดที่จะแสวงหาวิธีการลดต้นทุนการผลิต จากการทบทวนวิธีการทำงานจากขั้นตอนการตัดแบบเดิมๆ มาเป็นขั้นตอนการอัดขึ้นรูป(Cold Forging) นั้น บริษัท คอนเซอิมีเป้าหมายที่จะกำหนดวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยใช้วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตให้น้อยที่สุด

เครื่องจักรอุปกรณ์หลัก

อุปกรณ์การแปรรูปชิ้นงาน (การกลึง)

ชื่อเรียก จำนวนเครื่อง
เครื่อง Cold forging (เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานได้หลายขั้นตอนและจำนวนหลายชิ้นในเครื่องเดียว) 2
เครื่อง Forging Press (เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานได้1ขั้นตอน) 1
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 4
เครื่องกลึง NC 106
เครื่องกลึง NC ที่มีอุปกรณ์ลำเลียงชิ้นงาน 7
เครื่องกลึงออโต้แบบ6หัว 16
เครื่องตัดวัตถุดิบ (ลักษณะเป็น Material bar) 5
เครื่องทำเกลียวอัตโนมัติ 7
เครื่องขัดมัน 3
เครื่องรีด 2
ชื่อเรียก จำนวนเครื่อง
เครื่องเจาะรู 3
เครื่องอัด Nipple 3
เครื่องขัดเตรียมผิวด้วย Barrel 4
เครื่องดัด 2
เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของลม 3
เครื่องตรวจสอบความขนาน 2
เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติ 6
อุปรณ์ตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบเซ็นเซอร์โดยจะแสดงผลไปที่จอมอนิเตอร์ 9
เครื่องล้าง 2

อุปกรณ์การเตรียมผิวชิ้นงาน

ชื่อเรียก จำนวนเครื่อง
การชุบซิงค์ 1ไลน์การผลิต
การชุบทิน-ซิงค์อัลลอย 1ไลน์การผลิต
การชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 1ไลน์การผลิต
การชุบดำ 1ไลน์การผลิต
ชื่อเรียก จำนวนเครื่อง
การเตรียมผิวงาน 1ไลน์การผลิต
ตู้อบหลังการพ่นสี 1ไลน์การผลิต
อุปกรณ์ล้างคราบไขมัน 2
เครื่องอบ 5

เครื่องมือวัด

ชื่อเรียก จำนวนเครื่อง
เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ/เครื่องวัดพิกัดแบบ3แกน 1
เครื่องวัดความกลมของชิ้นงาน 2
เครื่องวัดขนาดวัดมุมองศาของชิ้นงาน 3
เครื่องวัดความเรียบผิว 2
เครื่องทดสอบความแข็ง 2
กล้องจุลทรรศน์ 3
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1
ชื่อเรียก จำนวนเครื่อง
เครื่องแอร์ไมโครมิเตอร์ 7
เครื่องพีเอชมิเตอร์ 1
เครื่องวัดความหนาของชั้นผิวงานด้วย X-ray 1
เครื่องสำหรับทดสอบอายุการใช้งานในการเกิดสนิม 1
เครื่องวัดความหนาของชั้นผิวงาน 1
เครื่องตรวจสอบการไหลของเนื้อเหล็ก(Fiber Flow) 3
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา