ให้คำแนะนำ · พัฒนาสนับสนุน · รองรับความต้องการสำหรับระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติในโรงงาน

English 日本語

ระบบควบคุมการผลิดอัตโนมัติในโรงงาน(FA)ที่ทำขึ้นโดยบริษัทคอนเซอิ(ประเทศไทย)จำกัด การขนถ่ายวัสดุ(ที่เป็น Pallet, ภาชนะบรรจุ, ถุง หรือกล่องต่างๆ), ระบบถ่ายโอน, ระบบหุ่นยนต์

การออกแบบและการผลิต

ระบบการออกแบบไลน์ผลิตแบบ3มิติ
ระบบการออกแบบไลน์ผลิตแบบ3มิติ

อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับลดต้นทุนทางด้านบุคลากร

แกนตี้   ออโต้โหลดเดอร์   ระบบหุ่นยนต์เอนกประสงค์

แกนตี้

เรารับให้คำแนะนำเรื่องระบบอัตโนมัติให้เข้ากับโรงงานของลูกค้าตั้งแต่การติดตั้งไลน์การผลิต เช่น กระบวนการป้อนชิ้นงาน · การรคัดแยกชิ้นงานดีและเสีย · การส่งงานไปตรวจสอบค่างานระหว่างการผลิต · การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย การบรรจุงานลงกล่องชิ้นงานเป็นต้น จนถึงการจัดการการผลิต
บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จำกัดก่อตั้งมานานแล้วเมื่อปีพ.ศ.2539 ซึ่งเรารับรองว่าเรามีความพร้อมและทำให้คุณไว้วางใจ

 

ออโต้โหลดเดอร์

บริษัท คอนเซอิ สามารถปรับปรุงเครื่องจักรเฉพาะทางให้ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติได้อย่างหลากหลายในสายการผลิต เรารับให้คำแนะนำและออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เข้ากับเครื่องจักรแต่ละรุ่นได้

 

ระบบหุ่นยนต์เอนกประสงค์

นอกจากนี้ เรายังนำเอาระบบหุ่นยนต์ขั้นสูงเข้ามาใช้ในโรงงานเรา เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านบุคลากร บริษัท คอนเซอิ จึงจะพัฒนาเอาเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในประเทศไทย

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา